Cơ quan BHXH trực tiếp xử lý các vụ chậm, trốn đóng BHXH

Ngày đăng: 25/04/2016

Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016, trừ quy định tại Điểm b Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018. Để áp dụng thống nhất các quy định của Luật bảo hiểm xã hội và pháp luật liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm xã hội, Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Công Văn số 105/TANDTC-PC&QLKH ngày 14/4/2016.

Văn bản lưu ý Tòa án nhân dân các cấp một số vấn đề liên quan đến thẩm quyền giải quyền tranh chấp về bảo hiểm xã hội.

luat-bao-hiem-xa-hoi-nam-2016

Theo hướng dẫn tại điểm 2 Công văn này, phía người lao động và doanh nghiệp vẫn có quyền khởi kiện hành chính cơ quan BHXH nếu có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi của cơ quan BHXH vi phạm pháp luật về BHXH, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Thẩm quyền giải quyết vụ án hành chính trong trường hợp này sẽ là Tòa án cấp huyện hoặc tỉnh (Điều 31, 32 Luật tố tụng hành chính số 93/2015/QH13 .

Kể từ ngày 1/1/2016, Khoản 9 Điều 22 Luật BHXH số 58/2014/QH13status2 cho phép cơ quan BHXH thẩm quyền trực tiếp hoặc kiến nghị xử lý các vi phạm về BHXH, BHTN, BHYT (như trốn đóng, chậm đóng BHXH) thay vì phải khởi kiện tại tòa như trước. Như vậy, kể từ năm 2016, Tòa án sẽ không nhận đơn khởi kiện về chậm đóng, trốn đóng BHXH. Nói cách khác, doanh nghiệp sẽ không phải hầu tòa về hành vi chậm đóng, trốn đóng BHXH, nhưng thay vào đó, có thể sẽ phải chịu những xử lý về hành chính hoặc hình sự.

TẢI CÔNG VĂN:

CÔNG VĂN 105/ TANDTC-PC&QLKH

 

Đội ngũ chuyên viên IAC

 • – Ông Mai Thanh Hiếu
  – Kinh nghiệm 26 năm
  – Giám đốc IAC TPHCM

  Ông Hoàng Văn Vững
  – 10 năm kinh nghiệm
  – Phó giám đốc IAC TP.HCM

  – Ông Nguyễn Bá Chinh
  – 10 năm kinh nghiệm
  – Giám đốc IAC Hà Nội

 • – Ông Nguyễn Hoài Ngọc
  – 10 năm kinh nghiệm
  – Phó giám đốc IAC HN

  Bà Hà Thị Thu Trang
  – 10 năm kinh nghiệm
  – Phó giám đốc IAC Hà Nội

  – Bà Đinh Thị An Thanh
  – 8 năm kinh nghiệm
  – Trưởng phòng kiểm toán IAC

 • – Ông Bùi Minh Cường
  – Hơn 6 năm kinh nghiệm
  – Trưởng phòng kiểm toán IAC HN