Đội ngũ chuyên gia IAC

Ngày đăng: 12/09/2015

Nhân sự của Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn độc lập là các chuyên gia dày dặn kinh nghiệm, từng làm việc cho các hãng kiểm toán lớn tại Việt Nam, những người đại diện cho kiến thức tổng hợp giữa sự hiểu biết trong nước và kỹ năng quốc tế.

slide1

Chúng tôi tự hào là một doanh nghiệp có mức độ phát triển nhanh không chỉ về quy mô nhân viên mà còn về loại hình và chất lượng dịch vụ cung cấp. Khách hàng chính của chúng tôi bao gồm toàn bộ các thành phần kinh tế từ kinh tế tư nhân, trách nhiệm hữu hạn hay các công ty cổ phần cho đến các tập đoàn kinh tế quốc gia và bao gồm cả các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các dự án quốc tế. Hơn 15 năm qua, chúng tôi không ngừng phát triển nhằm mang đến cho Qúy khách hàng những dịch vụ tốt nhất, được phục vụ bởi đội ngũ chuyên gia có uy tín và trình độ cao trong kiểm toán, kế toán, thuế và tài chính,….


Mai-thanh-hieu-iac
Ông Mai Thanh Hiếu

Ông Mai Thanh Hiếu
Tổng giám đốc IAC 

Ông Hiếu có 29 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực  kiểm toán, tài chính và tư vấn doanh nghiệp. Năm 2001, ông là sáng lập viên của IAC đồng thời giữ vị trí Giám đốc điều hành của IAC từ năm 2001 đến nay.

 

Học vấn
– Kiểm toán viên Việt Nam (CPA Việt Nam);
– Thạc sỹ luật học.
– Cử nhân kinh tế.

Kinh nghiệm công tác
– Sáng lập viên IAC Hồ Chí Minh, Giám đốc điều hành từ năm 2001 đến nay;
– Kiểm toán viên Công ty Kiểm toán A&C.

"chuyen-vien-kiem-toan
Ông Hoàng Văn Vững

Ông Hoàng Văn Vững
Phó giám đốc IAC  TP HCM

Ông Vững có 13 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực  kiểm toán, tài chính và tư vấn doanh nghiệp. Ông Vững chuyên sâu về mảng dịch vụ tư vấn thuế, kiểm toán và kế toán.

 

Học vấn

– Kiểm toán viên Việt Nam (CPA Việt Nam);

– Chứng chỉ tư vấn thuế của Tổng Cục thuế (CTA);

– Cử nhân kinh tế (Đại học Thương mại).

Kinh nghiệm công tác

– Phó Giám đốc IAC Hồ Chí Minh từ năm 2010 đến nay;

– Kế toán tổng hợp Tổng Công ty xây lắp Dầu khí (PTSC);

– Kiểm toán viên Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam).

Nguyen-Ba-Chinh-iachanoi
Nguyễn Bá Chinh

Nguyễn Bá Chinh
Giám đốc IAC Hà Nội

Ông Nguyễn Bá Chinh có 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, thuế, tài chính tại Việt Nam. Ông Chinh chuyên sâu về mảng dịch vụ tư vấn thuế, kiểm toán và kiểm toán nội bộ cho các DN vừa và nhỏ.

 

 

Học vấn
– Kiểm toán viên Việt Nam (CPA Việt Nam);
– Chứng chỉ tư vấn thuế của Tổng Cục thuế;
– Cử nhân kinh tế (Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội).

Kinh nghiệm công tác
– Sáng lập viên IAC Hà Nội, Giám đốc điều hành từ năm 2011 đến nay;
– Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn S&S (Hàn Quốc);
– Kiểm toán viên Công ty TNHH Grant Thornton (Anh Quốc).

Nguyen-Hoai-Ngoc-iachanoi
Nguyễn Hoài Ngọc

Nguyễn Hoài Ngọc
Phó Giám đốc IAC Hà Nội

Anh Nguyễn Hoài Ngọc có 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, thuế, tài chính tại Việt Nam. Ông Ngọc chuyên sâu về mảng dịch vụ kiểm toán và tư vấn đầu tư tài chính.

 

Học vấn
– Kiểm toán viên Việt Nam (CPA Việt Nam);
– Chứng chỉ tư vấn thuế của Tổng Cục thuế;
– Cử nhân kinh tế (Đại học Thương mại).

Kinh nghiệm công tác
– Sáng lập viên IAC Hà Nội, Phó Giám đốc từ năm 2011 đến nay;
– Kiểm toán viên Công ty TNHH Deloite.

ha-thi-thu-trang
Bà Hà Thị Thu Trang

Bà Hà Thị Thu Trang
Phó giám đốc IAC  Hà Nội

Bà Trang có 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực  kiểm toán, tài chính và tư vấn doanh nghiệp. Bà Trang chuyên sâu về mảng dịch vụ kiểm toán và đầu tư tài chính.

 

Học vấn

– Kiểm toán viên Việt Nam (CPA Việt Nam);

– Chứng chỉ tư vấn thuế của Tổng Cục thuế (CTA);

– Cử nhân kinh tế (Đại học Kinh tế Quốc dân).

Kinh nghiệm công tác

–  Sáng lập viên IAC Hà Nội, phó Giám đốc IAC Hà Nội từ năm 2011 đến nay.

– Kiểm toán viên Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam).

Dinh-thi-an-thanh-iac
Đinh Thị An Thanh

Đinh Thị An Thanh
Trưởng phòng kiểm toán.

Chị Đinh Thị An Thanh có 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, thuế, tài chính. Lĩnh vực chuyên sâu của chị là kế toán, kiểm toán và tư vấn thuế.

 

Học vấn
– Kiểm toán viên Việt Nam (CPA Việt Nam);
– Chứng chỉ tư vấn thuế của Tổng Cục thuế (CTA);
– ACCA Professional Level;
– Cử nhân kinh tế (Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội).

Kinh nghiệm công tác
– Trưởng phòng kế toán tại công ty TNHH Kiểm toán tư vấn độc lập từ 2012- nay;
– Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán Nexia ACPA (nay là Công ty Kiểm toán Grant Thornton Việt Nam) từ 2010-2012;
– Kiểm toán viên Công ty Kiểm toán VAE.

Bui-Minh-Cuong-iachanoi
Bùi Minh Cường

Bùi Minh Cường
Trưởng phòng kiểm toán IAC Hà Nội

Anh Bùi Minh Cường có 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, thuế, tài chính tại Việt Nam. Ông Cường chuyên sâu về mảng dịch vụ kiểm toán và tư vấn đầu tư tài chính.

 

Học vấn
– Kiểm toán viên Việt Nam (CPA Việt Nam);
– Chứng chỉ tư vấn thuế của Tổng Cục thuế;
– Cử nhân kinh tế (Học viện Ngân Hàng).

Kinh nghiệm công tác
– Trưởng phòng Kiểm toán IAC Hà Nội từ năm 2014 đến nay;
– Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam.