Kiểm toán nội bộ

Ngày đăng: 08/09/2015

Dịch vụ Kiểm toán nội bộ

View this page in: English

Thông lệ thực hành tốt trên toàn cầu về quản trị doanh nghiệp thường nêu rõ Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm đảm bảo Ban Giám đốc duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ tốt nhằm bảo vệ các khoản đầu tư của các cổ đông và tài sản của công ty. Hội đồng Quản trị cũng nên có một cái nhìn tổng quan về tính phù hợp của hệ thống kiểm soát nội bộ (bao gồm kiểm soát tài chính, kiểm soát hoạt động và kiểm soát tuân thủ) và về hệ thống quản lý rủi ro trong công ty.

Để làm được việc này, Hội đồng Quản trị nên thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ độc lập với các hoạt động mà bộ phận này kiểm toán. Kiểm toán viên nội bộ phải đáp ứng hoặc vượt hơn những chuẩn mực do các tổ chức nghề nghiệp được công nhận trong nước hoặc quốc tế đề ra, như các Chuẩn mực kiểm toán nội bộ do Viện Kiểm toán viên Nội bộ (IIA) đề ra. IIA  cũng đồng thời yêu cầu phải tiến hành soát xét độc lập định kỳ đối với bộ phận kiểm toán nội bộ để đánh giá sự tuân thủ của bộ phận này với các chuẩn kiểm toán nội bộ.

Các vấn đề phổ biến

 • Quý công ty không có bộ phận kiểm toán nội bộ hoặc bộ phận phụ trách việc tuân thủ;
 • Quý công ty không có đủ nguồn lực để thực hiện các cuộc kiểm toán nội bộ và gặp khó khăn trong việc tuyển dụng và giữ chân các kiểm toán viên nội bộ giỏi cho công ty;
 • Quý công ty thấy bộ phận kiểm toán nội bộ của quý công ty làm việc không hiệu quả và không mang lại lợi ích cho ban lãnh đạo cấp cao và doanh nghiệp;
 • Quý công ty lo lắng về rủi ro tuân thủ bên trong công ty;
 • Hội đồng Quản trị của quý công ty không thể đưa ra sự đảm bảo đầy đủ về trạng thái của hệ thống kiểm soát nội bộ;
 • Quý công ty muốn biết những lĩnh vực cần cải thiện bằng cách so sánh bộ phận kiểm toán nội bộ của quý công ty với các chuẩn mực của Viện kiểm toán nội bộ;
 • Quý công ty muốn nâng cao năng lực và sự thuần thục của bộ phận kiểm toán nội bộ của quý công ty một cách nhanh chóng và bền vững; hoặc
 • Quý công ty lo lắng về hiệu quả của các quy trình kinh doanh của quý công ty.

Hỗ trợ của chúng tôi

 • Bằng việc thực hiện cơ chế đồng kiểm toán nội bộ (co-sourcing) hoặc thuê ngoài kiểm toán nội bộ (outsourcing), chúng tôi có thể hỗ trợ bộ phận kiểm toán nội bộ hiện hữu của doanh nghiệp thông qua kết hợp nhân sự hoặc triển khai chức năng kiểm toán nội bộ hoàn toàn thuê ngoài nếu như quý công ty không có bộ phận này. Quý công ty sẽ cùng làm việc với các chuyên gia tư vấn về kiểm toán nội bộ giàu kinh nghiệm, các thông lệ thực hành tốt về kiểm toán nội bộ, các chuyên gia kỹ thuật cũng như chuyên gia về các ngành. Chúng tôi cũng sẽ phối hợp với quý công ty tập trung kiểm toán nội bộ vào các lĩnh vực có rủi ro cao thông qua vận dụng nguồn lực linh hoạt và sử dụng ngân sách hữu hạn của quý công ty một cách tối ưu.
 • Soát xét hiệu quả hoạt động / đảm bảo chất lượng và Đào tạo cho bộ phận kiểm toán nội bộ của quý công ty: chúng tôi sẽ giúp làm rõ và xác nhận các kỳ vọng của các bên liên quan đối với bộ phận kiểm toán nội bộ bằng cách đánh giá cơ cấu, phương pháp, nguồn lực và năng lực hiện tại của bộ phận kiểm toán nội bộ theo các kỳ vọng về giá trị. Chúng tôi sẽ xác định các cơ hội cải thiện năng lực và quy trình kiểm toán nội bộ của quý công ty và hỗ trợ quý công ty xây dựng kế hoạch nâng cao sự thuần thục và năng lực phù hợp với mục tiêu của quý công ty.
 • Hỗ trợ quý công ty thành lập bộ phận Kiểm toán nội bộ: chúng tôi sẽ bắt đầu từ việc tìm hiểu kỳ vọng của các bên liên quan về chức năng kiểm toán nội bộ. Các công việc có thể bao gồm: phân tích sự kỳ vọng của các bên liên quan; lập điều lệ kiểm toán nội bộ, xây dựng chiến lược kiểm toán nội bộ (thông thường cho giai đoạn 3 năm); đánh giá rủi ro để có thể tập trung nguồn lực vào các lĩnh vực có rủi ro cao hơn; lập kế hoạch về nhân lực ước tính và các kỹ năng cần thiết theo một mô hình phát triển đã được thống nhất; xây dựng các bản mô tả công việc cho các vị trí chủ chốt trong bộ phận kiểm toán nội bộ. Chúng tôi sẽ làm việc chặt chẽ với quý công ty để đưa ra phương án phù hợp nhất cho việc thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ của quý công ty.

 • Rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ: Việc rà soát này sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu của quý công ty. Tuy nhiên, phạm vi chuẩn sẽ bao gồm: soát xét tổng quan các lĩnh vực kiểm soát chính; báo cáo tổng hợp cho ban lãnh đạo của công ty mẹ, bao gồm các nhược điểm chính về kiểm soát và các biện pháp ưu tiên để cải thiện; và nhận xét về kinh nghiệm của các quản trị viên trong công ty và khả năng của họ trong việc thực hiện bất kỳ thay đổi nào được đề xuất.

Kiểm toán nội bộ tự thành lập, hợp tác hay thuê ngoài?

Để đem lại lợi ích cho doanh nghiệp, Kiểm toán nội bộ phải càng ngày càng tích lũy nhiều kỹ năng và năng lực đa dạng. Nhân viên kiểm toán nội bộ phải là chuyên gia về quản lý rủi ro, cải thiện quy trình và các lĩnh vực chuyên môn đa dạng trên toàn doanh nghiệp để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tại thời điểm này, các kỹ năng và năng lực đó không dễ tìm ở Việt Nam, đặc biệt là với một mức chi phí được xem là hợp lý đối với nhiều doanh nghiệp Việt Nam.

Việc lựa chọn một bộ phận kiểm toán nội bộ tự thành lập, hợp tác hoặc thuê ngoài phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Chúng tôi đã đưa ra những yếu tố cơ bản tác động đến việc đưa ra quyết định lựa chọn.

Lợi ích mang đến cho quý công ty

 • Cơ hội tốt hơn để đạt được những mục tiêu chiến lược, tài chính và hoạt động
 • Tăng sự đảm bảo độc lập với ban lãnh đạo về tính phù hợp của hệ thống kiểm soát nội bộ bằng cách tập trung vào các lĩnh vực có rủi ro cao hơn, các kiểm soát chủ chốt, và các quy trình quản lý rủi ro để xác định và giảm thiểu các rủi ro kinh doanh chính
 • Tăng cường hiệu quả trong các quy trình kinh doanh, đồng thời nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ
 • Quản trị doanh nghiệp tốt hơn và nâng cao nhận thức và tinh thần tuân thủ các chính sách và thủ tục
 • Sử dụng các công cụ kiểm toán nội bộ chẳng hạn như các công cụ dựa trên máy vi tính để mở rộng phạm vi bao quát, tăng hiệu quả của các cuộc kiểm tra đối với hệ thống kiểm soát và các giao dịch
 • Bộ phận kiểm toán nội bộ của quý công ty sẽ có chiến lược, cấu trúc, phạm vi bao quát, chất lượng, hạ tầng và kết quả công việc phù hợp, được điều chỉnh theo các mục tiêu của doanh nghiệp và kỳ vọng của các bên liên quan
 • Bộ phận kiểm toán nội bộ của quý công ty sẽ hoạt động một cách tiết kiệm nhằm tối đa hóa lợi nhuận so với chi phí.

Đội ngũ chuyên viên IAC

 • (Tiếng Việt) – Ông Mai Thanh Hiếu
  – Kinh nghiệm 26 năm
  – Giám đốc IAC TPHCM

  (Tiếng Việt) Ông Hoàng Văn Vững
  – 10 năm kinh nghiệm
  – Phó giám đốc IAC TP.HCM

  (Tiếng Việt) – Ông Nguyễn Bá Chinh
  – 10 năm kinh nghiệm
  – Giám đốc IAC Hà Nội

 • (Tiếng Việt) – Ông Nguyễn Hoài Ngọc
  – 10 năm kinh nghiệm
  – Phó giám đốc IAC HN

  (Tiếng Việt) Bà Hà Thị Thu Trang
  – 10 năm kinh nghiệm
  – Phó giám đốc IAC Hà Nội

  (Tiếng Việt) – Bà Đinh Thị An Thanh
  – 8 năm kinh nghiệm
  – Trưởng phòng kiểm toán IAC

 • – Ông Nguyễn Văn A
  – Phó Giám đốc IAC Hồ Chí Minh
  – 10 năm kinh nghiệm