(Tiếng Việt) Phân biệt Phụ cấp và trợ cấp

Ngày đăng: 02/12/2018

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Đội ngũ chuyên viên IAC

 • (Tiếng Việt) – Ông Mai Thanh Hiếu
  – Kinh nghiệm 26 năm
  – Giám đốc IAC TPHCM

  (Tiếng Việt) Ông Hoàng Văn Vững
  – 10 năm kinh nghiệm
  – Phó giám đốc IAC TP.HCM

  (Tiếng Việt) – Ông Nguyễn Bá Chinh
  – 10 năm kinh nghiệm
  – Giám đốc IAC Hà Nội

 • (Tiếng Việt) – Ông Nguyễn Hoài Ngọc
  – 10 năm kinh nghiệm
  – Phó giám đốc IAC HN

  (Tiếng Việt) Bà Hà Thị Thu Trang
  – 10 năm kinh nghiệm
  – Phó giám đốc IAC Hà Nội

  (Tiếng Việt) – Bà Đinh Thị An Thanh
  – 8 năm kinh nghiệm
  – Trưởng phòng kiểm toán IAC

 • – Ông Nguyễn Văn A
  – Phó Giám đốc IAC Hồ Chí Minh
  – 10 năm kinh nghiệm