Giảm nhẹ việc xử phạt về hóa đơn

Ngày đăng: 07/06/2016

Nghị định số 49/2016/NĐ-CP ngày 27/5/2016 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CPngày 24/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn. Trong đó có quy định mới về mức phạt hành chính, giảm nhẹ việc xử phạt hóa đơn. Cụ thể mức phạt mới như sau: 

 NGHỊ ĐỊNH
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 109/2013/NĐ-CP NGÀY 24 THÁNG 9 NĂM 2013 QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ GIÁ, PHÍ, LỆ PHÍ, HÓA ĐƠN

Tự sửa chữa các sai sót về thông báo - báo cáo hóa đơn trước khi bị thanh tra thuế sẽ được miễn phạt tiền

Tự sửa chữa các sai sót về thông báo – báo cáo hóa đơn trước khi bị thanh tra thuế sẽ được miễn phạt tiền

Miễn phạt tiền đối với tự sửa chữa sai sót về Thông báo – Báo cáo hóa đơn trước khi bị thanh tra thuế

So với quy định hiện hành, Nghị định này có nhiều sửa đổi quan trọng trong lĩnh vực xử phạt hóa đơn theo hướng có lợi hơn cho doanh nghiệp. Cụ thể những sửa đổi như sau:

1. Khoản 1 Điều 3:

 Giảm mức phạt tiền đối hành vi đặt in hóa đơn mà không ký hợp đồng in, từ mức 2 – 4 triệu đồng xuống còn 500.000 – 1,5 triệu đồng.

2. Khoản 4 Điều 3:

Hay hành vi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn liên 2 trước khi giao cho khách hàng, cũng giảm mức phạt từ 10 – 12 triệu đồng xuống còn 4 – 8 triệu đồng.

Đặc biệt, Khoản 4 Điều 3 Nghị định này còn bổ sung quy định MIỄN PHẠT TIỀN đối với nhiều trường hợp, bao gồm:

 • Trường hợp làm mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn do sự kiện bất ngờ, sự kiện bất khả kháng khác (trước đây chỉ miễn phạt trong trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn)
 • Trường hợp người bán và người mua đã lập biên bản ghi nhận sự việc mất hóa đơn liên 2, người bán đã kê khai, nộp thuế, có hợp đồng, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa và có 2 tình tiết giảm nhẹ (chỉ phạt cảnh cáo)
 • Trường hợp tổ chức, cá nhân tự phát hiện sai sót và lập lại thông báo, báo cáo hóa đơn gửi cơ quan thuế trước khi có quyết định thanh tra, kiểm tra tại trụ sở (Khoản 7 Điều 3)

hoa-don-thue-gia-tri-gia-tangHiệu lực thi hành

* Nghị định có hiệu lực thi hành: Ngày 1 tháng 8 năm 2016

Các quy định khác về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về giá, phí, lệ phí và hóa đơn không nêu tại Nghị định này thực hiện theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013.

Việc xử lý đối với hành vi vi phạm về giá, phí, lệ phí và hóa đơn đã xảy ra trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì không áp dụng theo quy định tại Nghị định này mà áp dụng quy định xử lý vi phạm tại thời điểm xảy ra hành vi vi phạm đó.

Trường hợp mức xử phạt đối với cùng một hành vi quy định tại Nghị định này nhẹ hơn mức xử phạt quy định tại các Nghị định trước thì áp dụng mức xử phạt theo quy định của Nghị định này, kể cả trường hợp xảy ra trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, đã bị lập biên bản, nhưng cơ quan có thẩm quyền chưa ra quyết định xử lý hoặc đã ra quyết định xử lý nhưng đang trong thời hạn giải quyết khiếu nại thì xem xét, ra quyết định theo mức xử phạt quy định tại Nghị định này.

 

NGHỊ ĐỊNH 49/27052016/CP


 

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Độc lập – IAC

Hotline: 093 566 1111

Tel: (+84) 4 6651 3639

Email: chinh.nb@auditiac.com

IAC Chi nhánh Hà Nội: Tầng 5, số 23, Hoàng Văn Thái, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội

Đội ngũ chuyên viên IAC

 • – Ông Mai Thanh Hiếu
  – Kinh nghiệm 26 năm
  – Giám đốc IAC TPHCM

  Ông Hoàng Văn Vững
  – 10 năm kinh nghiệm
  – Phó giám đốc IAC TP.HCM

  – Ông Nguyễn Bá Chinh
  – 10 năm kinh nghiệm
  – Giám đốc IAC Hà Nội

 • – Ông Nguyễn Hoài Ngọc
  – 10 năm kinh nghiệm
  – Phó giám đốc IAC HN

  Bà Hà Thị Thu Trang
  – 10 năm kinh nghiệm
  – Phó giám đốc IAC Hà Nội

  – Bà Đinh Thị An Thanh
  – 8 năm kinh nghiệm
  – Trưởng phòng kiểm toán IAC

 • – Ông Bùi Minh Cường
  – Hơn 6 năm kinh nghiệm
  – Trưởng phòng kiểm toán IAC HN