Hướng dẫn hạch toán hàng hóa biếu tặng

Ngày đăng: 22/03/2016

Doanh nghiệp có những hàng hóa dùng để cho, biếu, tặng cho khách hàng hoặc dùng chính hàng hóa đó để thưởng cho người lao động của công ty. Vậy những hàng hóa đó khi xuất cho khách hàng doanh nghiệp có cần viết hóa đơn không và hạch toán hàng hóa biếu tặng như thế nào? Hướng dẫn cách viết hóa đơn hàng tặng, biếu chi tiết dưới đây sẽ giúp bạn nhanh chóng xử lý những vướng mắc có liên quan đến hóa đơn hàng hoá biếu tặng và thuế cần hạch toán đối với hàng hóa này.

 hach-toan-hang-hoa-bieu-tang

Thuế GTGT đầu vào của hàng dùng để biếu, tặng

Tại khoản 5 điều 14 của thông tư 219/2013/TT-BTC quy định: “Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá (kể cả hàng hoá mua ngoài hoặc hàng hoá do doanh nghiệp tự sản xuất) mà doanh nghiệp sử dụng để cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo dưới các hình thức, phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ.”

Ghi nhận giá tính thuế GTGT đối với hàng hóa dùng để biếu, tặng

Tại khoản 3 điều 7 của thông tư 219/2013/TT-BTC quy định:
“Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương, là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.”
Như vậy thì hàng hóa dùng để biếu, tặng sẽ phải ghi nhận giá tính thuế theo giá của hàng hóa cùng loại hoặc tương đương trên thị trường tại thời điểm phát sinh.

Khi mua quà biếu tặng có cần xuất hóa đơn hay không?

Tại điểm b khoản 1 điều 16 của thông tư 39/2014/TT-BTC quy định: “Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).
=> Theo đó, hàng hóa dùng để biếu, tặng sẽ phải lập hóa đơn. Đây là điểm quan trọng bạn cần lưu ý khi tiến hành hạch toán hàng hóa biếu tặng

Hàng biếu tặng thì có được tính vào chi phí khi quyết toán Thuế TNDN hay không?

Hàng hóa dùng để biếu, tặng sẽ được tính vào chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN, nhưng bị khống chế ở mức 15% tổng chi phí được trừ.
Tại điểm 2.21 khoản 2 điều 6 của thông tư 78/2014/TT-BTC quy định về các khoản chi được trừ và không được trừ khi quyết toán thuế TNDN: “Phần chi vượt quá 15% tổng số chi được trừ, bao gồm: chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới; chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị; chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí; chi cho, biếu, tặng hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng.

Hàng hóa đi biếu tặng có được ghi nhận doanh thu tính thuế TNDN hay không?

Hàng hóa dùng để biếu, tặng sẽ không phải ghi nhận doanh thu để tính thuế TNDN khi tiến hành hạch toán hàng hóa biếu tặng. Cơ sở của cách hạch toán này tại điều 5 của Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định về doanh thu để tính thu nhập chịu thuế: Không quy định doanh thu tính thuế TNDN đối với hàng hóa đi biếu, tặng (Thông tư 123/2012/TT-BTC có quy định)

Cách hạch toán hàng hóa biếu tặng như thế nào? Có phải lập hóa đơn giá trị gia tăng hay không?

Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ thì phải lập hoá đơn GTGT (hoặc hoá đơn bán hàng), hoá đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hoá đơn xuất bán hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng.

Hạch toán hàng hóa biếu tặng theo quyết định 48 và quyết định 15

Đối với Công ty bạn theo quyết định 48 Đối với công ty bạn theo quyết định 15
Nợ TK 632
Có TK 156
Nợ TK 641
Có TK 511
Có TK 3331
Nợ TK chi phí:
Có TK 512
Có TK 3331
Giá vốn:
Nợ TK 632
Có TK 156
 ∗ Tổng kết các điều cần phải lưu ý để tránh khỏi sai sót khi hạch toán hàng hóa biếu tặng:
 1.  Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa dùng để biếu, tặng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh được khấu trừ thuế GTGT.
 2. Ghi nhận giá tính thuế GTGT đối với hàng hóa dùng để biếu, tặng theo giá của hàng hóa cùng loại.
 3. Khi đi biếu, tặng cho khách hàng, phải xuất hóa đơn đối với hàng hóa dùng để biếu, tặng.
 4.  Được tính vào chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN nhưng bị khống chế 15% tổng chi phí được trừ đối với hàng hóa đi biếu, tặng.
 5. Không phải ghi nhận doanh thu tính thuế TNDN đối với hàng hóa dùng để biếu, tặng.

Chúc bạn thành công!

Hãy liên hệ với IAC, chúng tôi xin đảm bảo mang đến cho Quý doanh nghiệp dịch vụ kế toán, kiểm toán, tư vấn chất lượng, uy tín:
                                                                                                     ⇓  ⇓  ⇓
HOTLINE
Kiểm toán Tư vấn Độc lập (IAC) – Chi Nhánh Hà Nội 

Hotline: 093 566 1111

Tel: (+84) 4 6651 3639

Email: chinh.nb@auditiac.com

IAC Chi nhánh Hà Nội: Tầng 5, số 23, Hoàng Văn Thái, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội

Đội ngũ chuyên viên IAC

 • – Ông Mai Thanh Hiếu
  – Kinh nghiệm 26 năm
  – Giám đốc IAC TPHCM

  Ông Hoàng Văn Vững
  – 10 năm kinh nghiệm
  – Phó giám đốc IAC TP.HCM

  – Ông Nguyễn Bá Chinh
  – 10 năm kinh nghiệm
  – Giám đốc IAC Hà Nội

 • – Ông Nguyễn Hoài Ngọc
  – 10 năm kinh nghiệm
  – Phó giám đốc IAC HN

  Bà Hà Thị Thu Trang
  – 10 năm kinh nghiệm
  – Phó giám đốc IAC Hà Nội

  – Bà Đinh Thị An Thanh
  – 8 năm kinh nghiệm
  – Trưởng phòng kiểm toán IAC

 • – Ông Bùi Minh Cường
  – Hơn 6 năm kinh nghiệm
  – Trưởng phòng kiểm toán IAC HN