Thông tư 103/2014/TT-BTC

Ngày đăng: 06/01/2016

THÔNG TƯ 103/ 2014/ TT-BTC : Hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt  Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam.(Gồm 29 trang)

Download bản PDF: Tại đây Hoặc bản Word: Tại đây

Đội ngũ chuyên viên IAC

 • – Ông Mai Thanh Hiếu
  – Kinh nghiệm 26 năm
  – Giám đốc IAC TPHCM

  Ông Hoàng Văn Vững
  – 10 năm kinh nghiệm
  – Phó giám đốc IAC TP.HCM

  – Ông Nguyễn Bá Chinh
  – 10 năm kinh nghiệm
  – Giám đốc IAC Hà Nội

 • – Ông Nguyễn Hoài Ngọc
  – 10 năm kinh nghiệm
  – Phó giám đốc IAC HN

  Bà Hà Thị Thu Trang
  – 10 năm kinh nghiệm
  – Phó giám đốc IAC Hà Nội

  – Bà Đinh Thị An Thanh
  – 8 năm kinh nghiệm
  – Trưởng phòng kiểm toán IAC

 • – Ông Bùi Minh Cường
  – Hơn 6 năm kinh nghiệm
  – Trưởng phòng kiểm toán IAC HN