Thông tư số 96/2015/TT-BTC

Ngày đăng: 22/01/2016

Thông tư số 96/2015/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành và đưa vào áp dụng từ ngày 22/6/2015, thông tư nhằm hướng dẫn về  thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP Chính phủ ban hành ngày 12/2/2015 quy định chi tiết, vụ thể về thi hành Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung. Thông tư này sửa đổi, bổ sung một số quy định về thuế TNDN tại 03 Thông tư, bao gồm: Thông tư số78/2014/TT-BTC , Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Thông tư số 151/2014/TT-BTC.

Thông tư có những điểm mới đáng lưu ý như sau

– Thu nhập từ dự án đầu tư ở nước ngoài được kê khai vào quyết toán thuế TNDN của năm chuyển thu nhập về nước, thay vì trước đây kê khai vào quyết toán thuế của năm tiếp sau năm tài chính phát sinh thu nhập (Điều 1, Điều 14)

– Khoản lãi, lỗ phát sinh từ dự án đầu tư ở nước ngoài không được bù trừ vào số lỗ, lãi phát sinh trong nước (Điều 1)

– Thu nhập từ dịch vụ chỉ phải kê khai nộp thuế TNDN tại thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc hoàn thành từng phần việc cung ứng dịch vụ, bất kể hóa đơn đã lập trước đó (Điều 3)

– Bổ sung một số TSCĐ được trừ khi tính thuế TNDN, bao gồm: thư viện, nhà trẻ, khu thể thao (kể cả thiết bị, nội thất bên trong); cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị dùng cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp (Điều 4)

– Các phụ cấp khác trong công tác phí cũng được hạch toán theo mức thực tế ghi trên hóa đơn, chứng từ tương tự như chi phí đi lại, tiền thuê chỗ ở, thay vì trước đây bị khống chế định mức (Điều 4)

– Hóa đơn, chứng từ công tác phí thanh toán bằng thẻ ngân hàng của cá nhân cũng được coi là đáp ứng yêu cầu thanh toán qua ngân hàng, với điều kiện có quy định rõ Quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của doanh nghiệp (Điều 4)

– Nếu doanh nghiệp đã góp đủ vốn điều lệ thì chi phí lãi vay để đầu tư vào doanh nghiệp khác cũng được chấp nhận (Điều 4)

– Khoản chi cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nghề nghiệp được hạch toán vào chi phí hợp lý và không bị khống chế định mức (Điều 4)

– Cho phép doanh nghiệp lựa chọn chuyển kỳ tính thuế đầu tiên được hưởng ưu đãi thuế TNDN sang kỳ tính thuế sau, nếu kỳ đầu tiên dưới 12 tháng (khoản 5 Điều 10)

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/8/2015 và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2015 trở đi.

Bãi bỏ điểm 2.21 Khoản 2 Điều 6, Khoản 5 Điều 20 Thông tư số 78/2014/TT-BTC  và các nội dung hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ Tài chính và các ngành ban hành không phù hợp với quy định tại Thông tư này.

Bạn đọc tải thông tư đầy đủ tại đây:

» TT96/2015/TT-BTC (Tiếng Việt)

» TT96/2015/TT-BTC (Tiếng anh)


CHÚC BẠN THÀNH CÔNG

 Bạn cần tư vấn thêm, xin vui lòng liên hệ IAC Hà Nội, Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của các bạn.

Hãy gọi cho chúng tôi khi có vướng mắc Hotline 093 566 1111

Skype: Xuannguyen2609

Facebook: https://www.facebook.com/KeToanIACHaNoi

IAC Hà Nội: Tầng 5, Số nhà 23 Hoàng Văn Thái, Khương Mai, Thanh Xuân, HN

Bạn có thắc mắc cần giải đáp, hãy để lại bình luận phía dưới bài viết nhé!

che-do-thai-san

Đội ngũ chuyên viên IAC

 • – Ông Mai Thanh Hiếu
  – Kinh nghiệm 26 năm
  – Giám đốc IAC TPHCM

  Ông Hoàng Văn Vững
  – 10 năm kinh nghiệm
  – Phó giám đốc IAC TP.HCM

  – Ông Nguyễn Bá Chinh
  – 10 năm kinh nghiệm
  – Giám đốc IAC Hà Nội

 • – Ông Nguyễn Hoài Ngọc
  – 10 năm kinh nghiệm
  – Phó giám đốc IAC HN

  Bà Hà Thị Thu Trang
  – 10 năm kinh nghiệm
  – Phó giám đốc IAC Hà Nội

  – Bà Đinh Thị An Thanh
  – 8 năm kinh nghiệm
  – Trưởng phòng kiểm toán IAC

 • – Ông Bùi Minh Cường
  – Hơn 6 năm kinh nghiệm
  – Trưởng phòng kiểm toán IAC HN