Thuế TNCN áp dụng với hợp đồng lao động thời vụ

Ngày đăng: 09/12/2018

Hợp đồng thời vụ là biên bản thuê lao động thời vụ mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng cần sử dụng trong năm, đặc biệt trong các dịp nhu cầu sản xuất tăng cao như lễ tết, vào mùa sản xuất sản phẩm. Quen thuộc nhưng nhiều đơn vị còn lúng túng khi tính toán thuế TNCN áp dụng cho hợp đồng thời vụ. Bài viết sau sẽ giúp các bạn hiểu các trường hợp và tính thuế TNCN.

Quy định về TNCN đối vớ hợp đồng thời vụ 

Nếu tổ chức và cá nhân trả tiền công và những khoản chi trả khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc những trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng thời vụ nhỏ hơn  ba (03) tháng tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì người lao động phải khấu trừ thuế đúng theo định mức 10 %   trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

– Trường hợp mà người lao động chỉ có nguồn thu duy nhất thuộc diện phải khấu trừ thuế như tổng thu nhập sau khi tính giảm trừ gia cảnh chưa tới mức nộp thuế TNCN thì sẽ làm cam kết (theo mẫu 02/CK-TNCN theo Thông tư 92/2015/TT-BTC) Doanh nghiệp tổ chức chi trả thu nhập để  làm căn cứ tạm thời chưa được khấu trừ thuế TNCN, sau đó cá nhân sẽ làm theo cam kết,trong trường hợp cá nhân phát sinh thu nhập từ 02 nơi thì Không được làm cam kết và phải khấu trừ 10%. Chỉ lao động thời vụ dưới 3 tháng mới được làm cam kết 02/CK-TNCN

– Nếu người lao động ký hợp đồng thời vụ có thời hạn nhỏ hơn  3 tháng, thì thanh toán tiền lương theo tuần với mức chi trả (thấp hơn 2.000.000 đồng/lần) thì không phải tính khấu trừ thuế trước khi chi trả cho người lao động , tới cuối tháng cần phải tổng hợp thu nhập đã chi trả cho từng cá nhân trong tháng, tính và kê khai nộp thuế TNCN (theo mức 10%) đối với những cá nhân có tổng thu nhập từ 2.000.000 đồng trở lên.

– Lao động thời vụ dưới 3 tháng nếu phát sinh thu nhập ít hơn 2 triệu/lần hoặc /tháng sẽ không phải khấu trừ thuế 10%.

Như vậy: Doanh nghiệp cần đối chi phí và đảm bảo lợi ích giữa người thuê lao động và lợi ích cân bằng giữa thuê bảo hiểm  lao động làm 100 người được chia 02 tốp 50A và 50B

 • 50 A quý 1 làm, quý 2 nghỉ, quý 3 làm , quý 4 nghỉ: Quý 1 & 3
 • 50 B quý 1 nghĩ, quý 2 làm, quý 3 nghỉ, quý 4 làm: Quý 2 & 4

Bảo hiểm với người lao động thời vụ có giá trị nhỏ hơn 03 tháng, với 02 lần cách khoảng liên tiếp không tham gia bảo hiểm xã hội và không được truy thu.

Thời gian thuê do người  lao động làm việc tại công ty, doanh nghiệp có giá trị lớn hơn 03 tháng nên sẽ không truy thu  10% TNCN và quyết toán thuế TNCN tính theo biểu lũy tiến.

Cách tính thuế TNCN đối với hợp đồng thời vụ

Về  cách tính thuế TNCN đối với lao động thời vụ đã được nêu rõ tại TT111/2013/TT-BTC tại Điều 25, Khoản 1, Điểm I, Quy định về khấu trừ thuế thì chi phí trả thu nhập cho người lao động không thời vụ sẽ phải lưu ý những điều sau:

 • Với lao động có mức chi trả doanh nghiệp từ 02 triệu thì phải tính khấu trừ thuế 10 % trở lên trước khi tri trả thu nhập.
 • Ví dụ cụ thể trường hợp tính thuế TNCN như sau:  Doanh nghiệp trả người lao động thuê theo thời vụ sô tiền là 7.000.000 đồng. Trước khi  trả thì doanh nghiệp phải khấu trừ thuế TNCN của người lao động:  7.000.000 x 10% = 700.000 đồng.

Nếu người lao động thời vụ có thu nhập trong 1 tháng từ 02 có thể làm bản cam kết mẫu 23/BCK-TNCN đưa cho công ty để chưa khấu trừ thuế. Người lao động chỉ được làm cam kết nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau:

 • Chứng minh được có thu nhập duy nhất tại một nơi trong thời điểm phát sinh thu nhập trên.
 • Tổng thu nhập chiu thuế của cá nhân sua khi tính và giảm trừ gia cảnh chưa đến mức nộp thuế.
 • Doanh nghiệp đã kê khai và quyết toán thuế TNDNC với những cá nhân có hợp đồng lao động thời vụ theo mẫu số 05-2/BK-TNCN

Đội ngũ chuyên viên IAC

 • – Ông Mai Thanh Hiếu
  – Kinh nghiệm 26 năm
  – Giám đốc IAC TPHCM

  Ông Hoàng Văn Vững
  – 10 năm kinh nghiệm
  – Phó giám đốc IAC TP.HCM

  – Ông Nguyễn Bá Chinh
  – 10 năm kinh nghiệm
  – Giám đốc IAC Hà Nội

 • – Ông Nguyễn Hoài Ngọc
  – 10 năm kinh nghiệm
  – Phó giám đốc IAC HN

  Bà Hà Thị Thu Trang
  – 10 năm kinh nghiệm
  – Phó giám đốc IAC Hà Nội

  – Bà Đinh Thị An Thanh
  – 8 năm kinh nghiệm
  – Trưởng phòng kiểm toán IAC

 • – Ông Bùi Minh Cường
  – Hơn 6 năm kinh nghiệm
  – Trưởng phòng kiểm toán IAC HN