Thuế TNDN và TNCN với Bảo hiểm có và không tích lũy cho người lao động

Ngày đăng: 09/08/2018

Nhiều doanh nghiệp mua bảo hiểm tự nguyện cho người lao động nhưng băn khoăn về cách hạch toán thuế TNDN và TNCN đối với khoản phúc lợi này. Liệu đã là bảo hiểm loại “tự nguyện” thì có được khấu trừ thuế TNDN hay TNCN không? Bài viết này Kiểm toán IAC Hà Nội sẽ giải thích đầy đủ. Hi vọng sẽ giúp bạn tháo gỡ băn khoăn.

Bào hiểm tích luỹ và bảo hiểm không tích luỹ là gì?

Các loại hình Bảo hiểm (BH) tự nguyện mà doanh nghiệp thường mua cho người lao động bao gồm 2 loại bảo hiểm có tích luỹ về phí và bảo hiểm không tích luỹ về phí, cụ thể mỗi loại được hiểu như sau:

 • Bảo hiểm có tích lũy về phí bảo hiểm: thường là loại sản phẩm dài hạn, phải đóng tiền hàng năm, kéo dài trong nhiều năm. Số tiền phí đóng bảo hiểm được coi như một khoản tiết kiệm, được tính lãi và khi hết thời gian đóng bảo hiểm sẽ được quyết toán tiền phí bảo hiểm đã đóng cùng với khoản lãi tương ứng phát sinh như bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm hưu trí tự nguyện…
 • Bảo hiểm không có tích lũy về bảo hiểm: là loại bảo hiểm mua theo từng năm và tiền phí đóng bảo hiểm sẽ không được tích lũy. Người tham gia không nhận được tiền phí tích lũy từ việc tham gia bảo hiểm, ngoài khoản tiền bảo hiểm hoặc bồi thường theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm trả như bảo hiểm khỏe, bảo hiểm tử kỳ, bảo hiểm nhà cửa, bảo hiểm xe cộ,…

Thuế TNDN đối với khoản chi bảo hiểm tự nguyện cho người lao động

Căn cứ vào điểm 2.6 và 2.30, khoản 2, Điều 4, Thông tư 96/2015/TT-BTC, để xác định các khoản chi bảo hiểm cho người lao động là chi phí được trừ, mỗi loại cần đảm bảo điều kiện sau:

 • Một là, các khoản chi mua bảo hiểm tự nguyện cho người lao động phải được ghi cụ thể điệu kiện hưởng và mức hưởng một trong các hồ sơ Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính Công ty.
 • Hai là, các chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật; Phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt nếu hóa đơn từng lần có giá trị từ 20 triệu trở lên.
 • Ba là khống chế mức chi trả:

+ Đối với khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ: không khống chế mức chi trước 01/02/2018 + Đối với khoản trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động không được vượt mức 01 triệu đồng/tháng/người và được ghi cụ thể thể điều kiện hưởng và mức hưởng tại một trong các hồ sơ trên trước 01/02/2018.

+ Đối với khoảm chi bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tự nguyên khác cho người lao động (khác với 02 loại bảo hiểm trên) thuộc vào nhóm khoản chi có tính chất phúc lợi trực tiếp cho người lao động. Do đó cần đảm bảo tổng các khoản chi phúc lợi cho một người lao động trong một năm không quá một tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.

+ Từ ngày 01/02/2018, tại Điều 2, Nghị định số 146/2017/NĐ-CP, đã khống chế mức chi đối với các khoản trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động ở mức không quá 03 triệu đồng/tháng/người.

Thuế TNCN đối với khoản bảo hiểm tự nguyện cho người lao động

Căn cứ vào khoản 3, điều 11, Thông tư 92/2015/TT-BTC, quy định về các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân:

“đ.2) Khoản tiền do người sử dụng lao động mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm; mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện hoặc đóng góp Quỹ hưu trí tự nguyện cho người lao động.”

Theo quy định trên, các loại bảo hiểm được khấu trừ và không được khấu trừ khi tính thuế TNCN đó là:

 • BH tự nguyện có tích luỹ phí BH như nhân thọ, hưu trí tự nguyện… => Chịu thuế TNCN
 • BH tự nguyện không có tích luỹ về phí BH như BH sức khoẻ…=> Không chịu thuế TNCN

Hướng dẫn: Cách tính thuế TNCN đối với khoản chi bảo hiểm này cho người lao động Điều 14, Thông tư 92/2015/TT-BTC, quy định về căn cứ tính thuế  đối với tiền tích lũy mua bảo hiểm không bắt buộc: Là khoản tiền phí tích lũy mua bảo hiểm do người sử dụng lao động mua hoặc đóng góp cho người lao động; Tỷ lệ khấu trừ 10%. Như vậy, kiểm toán IAC Hà Nội chia làm 2 trường hợp sau:

 • Nếu mua của doanh nghiệp bảo hiểm được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, người lao động chưa phải tính vào thu nhập chịu thuế. Đến thời điểm đáo hạn hợp đồng, doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm khấu trừ tiền thuế theo tỷ lệ 10% trên khoản tiền phí tích lũy tương ứng với phần người sử dụng lao động mua cho người lao động.
 • Nếu mua của doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam được phép bán bảo hiểm tại Việt Nam thì người sử dụng lao động có trách nhiệm khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% trên khoản tiền phí bảo hiểm đã mua hoặc đóng góp trước khi trả lương cho người lao động.

Trên đây là quy định về thuế TNCN đối với loại bảo hiểm mà doanh nghiệp mua trực tiếp cho lao động. Tuy nhiên, trong trường hợp doanh nghiệp chi tiền trực tiếp cho người lao động để đi mua các loại bảo hiểm này, thì khoản tiền đó vẫn tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động và được tính theo biểu lũy tiến từng phần như bình thường.

Bảng tóm tắt thuế TNDN & TNCN khi mua Bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, sức khoẻ cho người lao động

Chúc bạn thành công!

Công ty Kiểm toán Tư vấn Độc lập (IAC Chi nhánh Hà Nội)  chuyên cung cấp dịch vụ Kiểm toán – Kế toán – Tư vấn thuế & tài chính doanh nghiệp với trên 15 năm kinh nghiệm và đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, đã được công nhận và cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ ACCA, CPA, … Chúng tôi tin rằng IAC Hà Nội sẽ là cánh tay hỗ trợ đắc lực cho doanh nghiệp của bạn, tư vấn GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN, để doanh nghiệp bạn PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG.

Đội ngũ chuyên viên IAC

 • – Ông Mai Thanh Hiếu
  – Kinh nghiệm 26 năm
  – Giám đốc IAC TPHCM

  Ông Hoàng Văn Vững
  – 10 năm kinh nghiệm
  – Phó giám đốc IAC TP.HCM

  – Ông Nguyễn Bá Chinh
  – 10 năm kinh nghiệm
  – Giám đốc IAC Hà Nội

 • – Ông Nguyễn Hoài Ngọc
  – 10 năm kinh nghiệm
  – Phó giám đốc IAC HN

  Bà Hà Thị Thu Trang
  – 10 năm kinh nghiệm
  – Phó giám đốc IAC Hà Nội

  – Bà Đinh Thị An Thanh
  – 8 năm kinh nghiệm
  – Trưởng phòng kiểm toán IAC

 • – Ông Bùi Minh Cường
  – Hơn 6 năm kinh nghiệm
  – Trưởng phòng kiểm toán IAC HN