Tổng hợp cập nhật 3 văn bản thuế ban hành trong tháng 10 năm 2016

Ngày đăng: 25/10/2016

Trong tháng 10 năm 2016 có một số công văn hướng dẫn về vấn đề hạch toán chi phí và vấn đề bảo hiểm của người lao động. Bạn đã nắm được hết chưa? Nếu chưa cũng đừng lo lắng nhé, IACHN đã tổng hợp 3 công văn ban hành trong tháng 10 này và tóm tắt nội dung để bạn nắm được.

hero-new-account-screening

1. Công văn 4738/TCT-CS, ngày 13/10/2016 về việc hạch toán chi phí bảo hành

Theo Tổng cục Thuế: đối với khoản chi phí bảo hành thì cần xem xét việc doanh nghiệp có thực hiện bảo hành sản phẩm miễn phí cho khách hàng hay không, trong hợp đồng bán hàng có quy định doanh nghiệp chịu trách nhiệm bảo hành sản phẩm đã bán với tư cách là nhà sản xuất hay không và doanh nghiệp có thực hiện trích, lập, sử dụng các khoản dự phòng bảo hành sản phẩm , hàng hóa có đúng với quy định về chế độ kế toán hay không.

Trên cơ sở đó mới có căn cứ xem xét đến việc kê khai và hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN dựa trên các hồ sơ, chứng từ như:

 • Biên bản kiểm tra sản phẩm(do các trạm bảo hành lập)
 • Phiếu bảo hành sản phẩm (nằm trong thời hạn bảo hành);
 • Phiếu xuất kho sản phẩm đổi bảo hành;
 • Phiếu nhập kho khi nhận lại sản phẩm lỗi cần thay thế.

 

2. Công văn 4753/TCT-CS, ngày 13/10/2016 về chi phí lãi vay

Căn cứ:

 • Điểm 2.15, Khoản 2, Mục IV, Phần C, Thông tư 130/2008/TT-BTC
 • Điểm 2.18, Khoản 2, Điều 4, Thông tư 96/2015/TT-BTC

Theo đó:

Chi phí lãi vay tương ứng với vốn điều lệ còn thiếu theo tiến độ góp vốn ghi trong điều lệ của doanh nghiệp không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế được xác định như sau:

– Trường hợp số tiền vay nhỏ hơn hoặc bằng số vốn điều lệ còn thiếu thì toàn bộ lãi tiền vay là khoản chi không được trừ.

– Trường hợp số tiền vay lớn hơn số vốn điều lệ còn thiếu theo tiến độ góp vốn:

 •  Nếu doanh nghiệp phát sinh nhiều khoản vay thì khoản chi trả lãi tiền vay không được trừ bằng (=) ( Tỷ lệ(%) giữa vốn điều lệ còn thiếu trên tổng số tiền vay ) x (tổng số lãi vay).
 •  Nếu doanh nghiệp chỉ phát sinh một khoản vay thì khoản chi trả lãi tiền vay không được trừ bằng: (Số vốn điều lệ còn thiếu) x (lãi suất của khoản vay) x (thời gian góp vốn điều lệ còn thiếu).

Công văn 2826/TCT-CS, ngày 25/07/2014:  hướng dẫn trường hợp cụ thể doanh nghiệp có nhiều khoản vay với mức lãi suất và kỳ hạn khác nhau, tổng số khoản vay vượt quá số vốn điều lệ còn thiếu.

3. Công văn 4027/BHXH-ST, ngày 14/10/2016

Văn bản hướng dẫn rà soát, bàn giao sổ cho người lao động quản lý theo Luật BHXH.

Theo hướng dẫn tại Công văn 4027/BHXH-ST ngày 14/10/2016 của BHXH Việt Nam, việc bàn giao sổ BHXH cho người lao động được thực hiện như sau:

 • Cơ quan BHXH chỉ thực hiện bàn giao sổ cho NLĐ sau khi đã rà soát, nhập xong thông tin trên sổ BHXH và cơ sở dữ liệu, đồng thời phối hợp với các đơn vị bàn giao trực tiếp cho NLĐ.
 • Đối với sổ BHXH đã cấp theo Quyết định 1443/QĐ-BLĐTBXH ngày 09/10/1995 thì cấp lại (tờ bìa và toàn bộ tờ rơi); in tờ rời sổ BHXH liên tục đến ngày 31 tháng 12 của năm trước thời điểm rà soát sổ.
 • Đối với sổ BHXH đã cấp theo Quyết định 3339/QĐ-BLĐTBXH ngày 16/5/2008, Quyết định 1518/QĐ-BHXH ngày ngày 20/12/2011  và Quyết định 1035/QĐ-BLĐTBXH ngày 01/10/2015 thì không cấp lại, chỉ điều chỉnh, bổ sung thông tin thay thế.
 • Cơ quan BHXH bàn giao sổ BHXH cho người lao động theo Danh sách giao nhận sổ BHXH (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Công văn 4027/BHXH-ST).

dich-vu-don-dep-so-sach-ke-toan-02

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Độc lập – IAC

Hotline: 093 566 1111

Tel: (+84) 4 6651 3639

Email: chinh.nb@auditiac.com

IAC Chi nhánh Hà Nội: Tầng 5, số 23, Hoàng Văn Thái, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội

Đội ngũ chuyên viên IAC

 • – Ông Mai Thanh Hiếu
  – Kinh nghiệm 26 năm
  – Giám đốc IAC TPHCM

  Ông Hoàng Văn Vững
  – 10 năm kinh nghiệm
  – Phó giám đốc IAC TP.HCM

  – Ông Nguyễn Bá Chinh
  – 10 năm kinh nghiệm
  – Giám đốc IAC Hà Nội

 • – Ông Nguyễn Hoài Ngọc
  – 10 năm kinh nghiệm
  – Phó giám đốc IAC HN

  Bà Hà Thị Thu Trang
  – 10 năm kinh nghiệm
  – Phó giám đốc IAC Hà Nội

  – Bà Đinh Thị An Thanh
  – 8 năm kinh nghiệm
  – Trưởng phòng kiểm toán IAC

 • – Ông Bùi Minh Cường
  – Hơn 6 năm kinh nghiệm
  – Trưởng phòng kiểm toán IAC HN